ILMAR IS MAKING HIS MARK AS MANAGER GEOGRAFISCH ONTWERP

Ilmar Hurkxkens

What inspires me to work at Boskalis?

Onze ontwerpafdeling ontwikkelt zich voortdurend. Wat doen ze daar precies? Ilmar Hurkxkens, manager van het nieuwe cluster Geografisch Ontwerp, legt het uit. “Het 3D-model is steeds vaker de bron voor elk project.”

Ilmar promoveerde in Zwitserland op autonoom grondverzet. Zijn kennis en inzichten neemt hij mee naar Boskalis Nederland, waar hij nu drie maanden werkt. Met zijn aanstelling is ook het cluster Geografisch Ontwerpen ontstaan. “Door de steeds verdergaande integratie van verschillende disciplines staat het 3D-model vaker aan de bron van elk project. In het 3D-model van een nieuwe dijk zijn naast geografische en geologische informatie bijvoorbeeld ook planning en kosten opgenomen.”

Verknoping van informatie

Die verknoping van informatie helpt bij de opzet, het ontwerp en de uitvoering van een project. Ilmar: “Daarbij zitten de modellerende ontwerpers graag al vanaf het begin van een tender of project aan tafel. Zo kunnen we bijvoorbeeld duurzaamheidaspecten direct inbrengen en dat heeft voordelen. Blijkt lokale grond opnieuw inzetten haalbaar, dan weet je meteen wat dat betekent voor je kosten en planning.”
Ook tijdens de uitvoering is het gemodelleerde ontwerp enorm nuttig. “Stel dat je in het werk een hellingshoek moet wijzigen. Of de dikte van het grondpakket blijkt in de praktijk af te wijken. Het model rekent bij zo’n aanpassing alles direct door.”
Voor de toekomst ziet Ilmar ook mogelijkheden om de verbrede en uitgebreide modellen in te zetten bij automatische aansturing van de graafmachine. 

Van 3D naar dynamisch model

“De opdracht van het nieuwe cluster Geografisch Ontwerp is het 3D-model met steeds meer informatie te verrijken tot een parametrisch model. Dan kunnen we van inmeten en surveyen tot en met uitvoering en onderhoud ermee aan- en bijsturen. Ik verwacht dat we met de ontwikkeling van nieuwe (beheer)tools voor het dynamische model voor wegen, dijken, nieuwe natuur en landwinning steeds meer disciplines kunnen ondersteunen. Zo zijn we niet alleen ondersteunend met onze 3D-modellen, maar dragen we als geografisch ontwerpers ook bij aan een duurzame toekomst op land en water.”

Can't find a suitable
vacancy?

Create a job alert