Boskalis Nederland Met ons werk veranderen we de kaart van Nederland

Bekijk vacatures Evenementen

Werken bij Boskalis Nederland

Tijdens je werk met je voeten in de Nederlandse klei of zand staan, maar wél met de voordelen van een groot internationaal bedrijf: dat is werken bij Boskalis Nederland. Met onze projecten veranderen we de kaart van ons land en houden we land, kust en water bereikbaar, veilig en leefbaar. Bij ons werken elke dag zo’n duizend medewerkers met passie en trots aan een breed scala van mooie projecten. 

Uitmuntend op land en water

Boskalis Nederland is grensverleggend specialist op land en water. We ontwerpen en realiseren innovatieve en duurzame oplossingen voor omvangrijke gebiedsontwikkelingen en kust- en oeververdediging, zodat we Nederland veilig en droog houden. Zo verbreden we rivieren als de Maas, versterken we dijken zoals de Markermeerdijken en creëren we ruimte voor de rivier zoals in Kampen en Dronten. Of we voeren kustonderhoud uit zoals bij Texel en Noordwijk. We werken aan de ontwikkeling van diverse kustgebieden en zeehavens. De Tweede Maasvlakte is een voorbeeld van de aanleg van haveneilanden en kadeterreinen. We verdiepen toegangskanalen zoals de Nieuwe Waterweg en zorgen voor innovatieve kustbescherming  zoals de Zandmotor Tussen Hoek van Holland en Scheveningen.

Onze infrastructurele en wegenbouwprojecten zijn net zo indrukwekkend. Samen met onze opdrachtgevers realiseren we grote projecten zoals de wegenuitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAAone) en de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam. De Buitenring Parkstad Limburg is ook een mooi voorbeeld. We voeren jaarlijks groot onderhoud uit aan de Nederlandse autowegen zoals onlangs aan de A9 bij Badhoevedorp en de N3 bij Dordrecht. Naast grote infrastructurele projecten zijn we ook betrokken bij wegenprojecten die meer impact hebben op het provinciale wegennet. Zo hebben we de A384 bij Arnhem-Dieren vernieuwd op een zo duurzaam mogelijke manier. We bouwen civiele constructies waaronder kunstwerken, zoals de met de groene omgeving ingepaste bruggen van het traject N69 bij Valkenswaard. Of de verdiepte tunnels en Metro aan Zee, het station aan zee voor de metrolijn van Rotterdam naar Hoek van Holland. Zo veelzijdig als we zijn, maken we ook faciliteiten voor containerterminals zoals in Vlaardingen. Ons vakspecialisme is in elk project terug te vinden. Kennis en kunde in ontwerp, engineering, digitalisering en constructie. Specialistisch grondwerk en als grondstoffen. Altijd vanuit duurzaamheid, omgeving (leefbaarheid) en ecologie. 

We werken met de natuur

We zijn trots op al onze projecten. Bijzonder trots zijn we op de aanleg van Marker Wadden, een groot natuurherstelproject in het Markermeer. Door de aanleg van natuureilanden met zand, klei en slib uit het Markermeer, is zowel onder als boven water nieuwe natuur tot ontwikkeling gekomen. Met natuurbouwprojecten dragen we bij aan het herstel en de verbetering van de Nederlandse natuur en biodiversiteit. Specialistisch maatwerk waar onze ecologen voortdurend op een professionele wijze bij betrokken zijn. 

Make your mark!

De projecten waaraan je werkt, verbeteren het Nederlandse landschap. We markeren de landkaart en maken ons land bereikbaarder, veiliger en creeren een betere leefomgeving. Samenwerken is één van onze succesfactoren. Met elkaar gaan onze teams voor het beste resultaat.  Voor elk project stellen we een eigen multidisciplinair team van professionals samen en gebruiken we het beste materieel. Veiligheid van onze medewerkers en de omgeving staan hierbij in ons werk voorop. Ons veiligheidsprogramma NINA staat daar borg voor. Gecombineerd met onze aandacht voor teamontwikkeling zorgt dit alles voor een werkomgeving waarin jij samen met je collega’s optimaal kunt presteren en groeien. Want ben je bij Boskalis aan boord, dan zijn de mogelijkheden en kansen voor jouw loopbaan groots.

Read more

Boskalis Nederland in cijfers

0

stuks groot materieel

0

km dijkversterking in lopende projecten

0+

medewerkers

0

grote en kleine infraprojecten in 2021

Hulp nodig bij je
sollicitatie of oriëntatie?

Thijs Wanders

Stuur mij een bericht en ik help je graag verder

Thijs Wanders

Joyce Hoornik

Stuur mij een bericht en ik help je graag verder

Joyce Hoornik

T: +31613827817